Studentenblog: Leuvense participatiepraktijken

Samen met studenten 3de jaar sociaal-cultureel werk maken we portretten van Leuvense participatiepraktijken. Donderdag 19 december vertellen we er alles over. Hieronder alvast een voorsmaakje.

Participatie, Vermaatschappelijking, Vrijwilligers

Stukjes tekst delen op sociale media is eenvoudig.

  1. Selecteer de passage die je heeft getroffen.
  2. Zie de icoontjes van Facebook, Twitter en LinkedIn verschijnen.
  3. Kies het gewenste platform en volg de procedure

Studenten 3 SCW - Beleid en Participatie
Blog, 2019

Stelplaats

“Stelplaats is nooit af!” Stelplaats wordt ingevuld naargelang de noden van de jongeren. De jongeren zijn vrij in ideeën en wij als coördinatoren begeleiden, adviseren en ondersteunen hun in dat verhaal. De jongeren maken stelplaats.

De Met

De Met is een uitdagende leerplek voor middelbare scholieren. Samen met coaches, ouders en experts leren de leerlingen vaardigheden aan die nodig zijn om een leven lang te leren. De scholieren
volgen een individueel traject, maar zijn vooral deel van een groep. Doorheen de dag is er ruimte om samen te praten over actualiteit en verhalen met elkaar te delen, te sporten en in te zetten op de eigen talenten en eigen planning. Iedereen heeft een gelijkwaardige plaats, kritisch en creatief denken staat centraal. “Geen punten en competitie, er is inspraak over hoe ik kan groeien in deze wereld.”

De Molens

De Molens van Orschoven is een verborgen parel in Leuven. Kunstenaar Pieter Janssens heeft er zijn atelier en verschillende projecten die samen met de buurt zijn gemaakt zijn buiten te bewonderen. Duurzaamheid is in alle projecten een centraal thema. Het is een ontmoetingsplek voor mensen in de buurt en zeker de moeite waard om er eens door te wandelen en de projecten te bewonderen.

Love Leuven

Love Leuven is een organisatie die inzet op kleinschalige ontmoetingen tussen studenten en buurtbewoners. Ze willen ervoor zorgen dat er hierdoor meer opening komt voor een informeel babbeltje. Op deze manier komt er meer ruimte om vragen te stellen aan elkaar.

Curatoren

Een groep die eigenaarschap opneemt, een groep die voorstellingen bijwoont, een groep die Leuven en cultuur samen brengt, een groep die naast werken ook plezier maakt, maar vooral een groep die voor 30CC in 2020 een schitterend programma wil creëren voor jong en oud.

MAAKbar

MAAKbar wil burgers en organisaties verenigingen om het anders aan te pakken: samen creëren, hergebruiken en repareren. “Ik laat het altijd aan de groep over”, aldus Magda. Mede-eigenaarschap en participatie staan dus echt centraal binnen de werking. Magda beschouwt dit als één van de belangrijkste grondwaarden. Vrijwilligers kunnen een engagement opnemen naargelang wat ze kunnen, hoe groot of klein dan ook.

Sociaal werk evolueert. En jij?

De samenleving verandert voortdurend. En in een snel tempo.

In deze turbulente context gaan de docenten van UCLL voortdurend op zoek naar krachtige vormen van empowerment en emancipatie. Samen met partners op het terrein en met studenten. Zoals wetenschappers in hun labo.

Kijk je graag mee naar wat er in het labo gebeurt? We houden je met veel plezier elke maand via e-mail op de hoogte.