Sociaal werk. De studie en het beroep.

In dit boek verhelderen lectoren en opleidingsverantwoordelijken hoe de opleiding 'sociaal werk' een bijdrage levert tot de positionering, profilering en professionalisering van het sociaal werk en de sociaal werker.

Opleiding, Werken

Stukjes tekst delen op sociale media is eenvoudig.

  1. Selecteer de passage die je heeft getroffen.
  2. Zie de icoontjes van Facebook, Twitter en LinkedIn verschijnen.
  3. Kies het gewenste platform en volg de procedure

Peter Wouters en Gunter Gehre
Boek, 2018

Het sociaal werk is een dynamische, ondernemende sector. Dat is ook nodig in een samenleving die snel verandert, waar sociale problemen een weerbarstig karakter hebben en nieuwe uitdagingen voortdurend opduiken.

Tegelijk staat het sociaal werk onder druk. Vermarkting, vermaatschappelijking, globalisering, individualisering enz. zijn evoluties die vragen naar een stevige positionering van het sociaal werk.

Het streven naar een rechtvaardige samenleving, naar duurzame oplossingen voor sociale kwesties en het zoeken naar krachtige vormen van empowerment en emancipatie blijven ook in deze turbulente context de ambities van sociaal werkers. Al deze vragen en uitdagingen dagen de opleiding sociaal werk voortdurend uit om te zoeken naar sterk onderwijs om de toekomstige sociaal werker optimaal aan de startlijn van de beroepsuitoefening te krijgen.

Bestel het boek.

Sociaal werk. De studie en het beroep.

Cover

Lees meer bijdragen over

Kom meedoen

Blijf op de hoogte

We sturen vier keer per jaar via e-mail een update over wat er in het social worker lab gebeurt. Vul hieronder je e-mailadres om die update telkens te ontvangen.

Sociaal werk evolueert. En jij?

De samenleving verandert voortdurend. En in een snel tempo.

In deze turbulente context gaan de docenten van UCLL voortdurend op zoek naar krachtige vormen van empowerment en emancipatie. Samen met partners op het terrein en met studenten. Zoals wetenschappers in hun labo.

Kijk je graag mee naar wat er in het labo gebeurt? We houden je met veel plezier elke maand via e-mail op de hoogte.