Een andere kijk op toegankelijkheid

In de laatste fase van de bachelor Sociaal werk, afstudeerrichting Maatschappelijk Werk, liep Elien Oomen stage bij een OCMW van een Vlaamse gemeente. In deze context deed ze onderzoek rond het thema ‘toegankelijkheid’ en verwerkte dit in een bachelorproef.

KwaliteitHulpverlening, Onderzoek, Opleiding

Stukjes tekst delen op sociale media is eenvoudig.

  1. Selecteer de passage die je heeft getroffen.
  2. Zie de icoontjes van Facebook, Twitter en LinkedIn verschijnen.
  3. Kies het gewenste platform en volg de procedure

Elien Oomen, alumna
Artikel - Bachelorproef, 2018

De missie van het OCMW, beschreven in artikel 1 van de organieke wet van OCMW, luidt: ‘Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid’ (fgov, 1976). Het zou dus voor iedere potentiële hulpvrager mogelijk moeten zijn om beroep te kunnen doen op een OCMW. Toch kun je vragen stellen bij de toegankelijkheid van OCMW’s en tracht bijna elk lokaal bestuur de toegankelijkheid te bevorderen. Maar hoe toegankelijk
is het OCMW van deze Vlaamse gemeente en wat is een juiste maat van toegankelijkheid? DREMPEL OF DREMPELLOOS? De bachelorproef heeft de titel ‘Drempel of drempelloos?’. Deze probleemstelling gaat over de mate van toegankelijkheid van een OCMW van een Vlaamse gemeente. De probleemstelling wordt in deze bachelorproef bekeken vanuit het perspectief van de hulpverlener en van de cliënt.

Download hier het volledige artikel.

Sociaal werk evolueert. En jij?

De samenleving verandert voortdurend. En in een snel tempo.

In deze turbulente context gaan de docenten van UCLL voortdurend op zoek naar krachtige vormen van empowerment en emancipatie. Samen met partners op het terrein en met studenten. Zoals wetenschappers in hun labo.

Kijk je graag mee naar wat er in het labo gebeurt? We houden je met veel plezier elke maand via e-mail op de hoogte.