GBO Kompas

Door beter en nauwer samen te werken in hun onthaalfunctie verzekeren de drie kernactoren (OCMW, Centra voor Algemeen Welzijnswerk en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen) dat de toegankelijkheid tot de hulpverlening verhoogt. Sociaal Werk collega's Birgit Goris en Kris Meirhaeghe schreven een Kompas.

Gezondheid, KwaliteitHulpverlening, Organisatieverandering, Participatie, Solidariteit, Vermaatschappelijking

Stukjes tekst delen op sociale media is eenvoudig.

  1. Selecteer de passage die je heeft getroffen.
  2. Zie de icoontjes van Facebook, Twitter en LinkedIn verschijnen.
  3. Kies het gewenste platform en volg de procedure

Birgit Goris | Kris Meirhaeghe
Publicatie, 2019

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een intensieve samenwerking tussen 3 kernactoren
met een onthaalopdracht, m.n. de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de OCMW en
de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW). GBO is gestart als
een pilootproject in Vlaanderen, waarbij 11 regio’s een traject gelopen hebben tot mei
2018. In sommige projecten omvatte dit 1 gemeente, in andere projecten waren dat een
aantal gemeenten samen. Er namen zowel landelijke als stedelijke gebieden deel. 

De zoektocht naar GBO in de praktijk werd ondersteund via een wetenschappelijk
onderzoek en procesbegeleiding. Er werd een breed beleidskader aangereikt, met als
doel zoveel mogelijk in een proces van zoeken, experimenteren en leren te geraken. Elk
pilootproject heeft andere accenten gelegd en nieuwe wegen gezocht.
Dit kompas biedt aan elk GBO handvaten om het proces op te starten, te doorlopen en
te verduurzamen.

Download het volledige document hier.

Sociaal werk evolueert. En jij?

De samenleving verandert voortdurend. En in een snel tempo.

In deze turbulente context gaan de docenten van UCLL voortdurend op zoek naar krachtige vormen van empowerment en emancipatie. Samen met partners op het terrein en met studenten. Zoals wetenschappers in hun labo.

Kijk je graag mee naar wat er in het labo gebeurt? We houden je met veel plezier elke maand via e-mail op de hoogte.