Labo Sociaal Cultureel Werk

Het Labo waar studenten in teamverband projectmatig aan de slag gaan op een interessante plek of rond een interessant thema in de stad, een dorp, een (virtuele) plek, …

Jongeren, KwaliteitLeven, Opleiding, Participatie, Solidariteit, Vermaatschappelijking, VrijeTijdenCultuur, Vrijwilligers

Stukjes tekst delen op sociale media is eenvoudig.

  1. Selecteer de passage die je heeft getroffen.
  2. Zie de icoontjes van Facebook, Twitter en LinkedIn verschijnen.
  3. Kies het gewenste platform en volg de procedure

Kris Daniels
Overzicht Labo-projecten, 2019

Aan deze projecten zijn zes groepjes van 5 à 6 studenten 3SCW aan het werk:

 

Project 1: PRICELESS (Vormingplus Oost-Brabant)

De kwestie: burgers (jij, ik, anderen,…) aanzetten om meer duurzame keuzes te maken in ons koopgedrag in supermarkten. In deze fase van het project gaat het over het oprichten, begeleiden en vorm geven aan een gëeangageerde burgergroep; alsook om onderbouwde voorstellen te doen ivm een “alternatieve/fake/pop-up” -consumentenplek op basis van principes ivm burgerparticipatie.

Project 2: Buurtmuren (Stad Leuven, dienst gebiedsgerichte werking )

De kwestie: zoeken naar manieren om “diverse” en “kwetsbare” groepen van bewoners te betrekken bij het project Buurtmuren. Zoeken naar inzichten in en de toepassing van creatieve en innovatieve werkvormen en methoden die “werken” om “alle” buurtbewoners te betrekken bij het project. Aan de studenten om te experimenteren in een of meerdere van de geselecteerde wijken met werkvormen en om hun kritische blik tijdens en na de werkzaamheden te delen met de organisatieverantwoordelijken.


Project 3: Jeugd-Parti (Vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven )

De kwestie: “alle” jongeren een stem geven in het Leuvens beleid. Zoeken naar en experimenteren met innovatieve, werkzame werkvormen en methoden ivm hoe maatschappelijk kwetsbare jongeren hun stem kunnen laten horen en/of in gesprek kunnen gaan met de meer ‘georganiseerde’ Leuvense jongeren. Vanuit de Labo-werkzaamheden ‘input’ en/of ‘uitgeteste en onderbouwde werkvormen’ aanleveren ifv een beleidsevent op 23 april 2020 waarop de resultaten van de Labo-activiteiten (naar inhoud, maar ook naar gebruikte werkvormen) visueel getoond kunnen worden.

Project 4: Hal 5 (Riso Vlaams-Brabant & Hal5 )

De kwestie: van de leegstaande historische spoorweghallen in een ‘nieuwe’ wijk in Kessel-Lo, een bruisende stedelijke broedplaats maken. Experimenteren op deze ‘plaats’ in functie van a) het verbinden van bewoners rond maatschappelijke, actuele thema’s; b) het stimuleren van een dynamiek in de buurt; en/of c) de kruisbestuiving tussen organisaties actief in Hal5 bewerkstellingen. Dit alles om bij te dragen aan een meer solidaire, duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving voor iedereen.

 

Project 5: FietsBieb (Beweging.net )

De kwestie: in de buurt ‘Cureghem en de Abattoir’ (=Anderlecht) vorm geven aan een sociale en economisch duurzame verankering van fietsgebruik. Creatief ‘beweging’-maken rond fietsen in de deze buurt; alsook de bestaande vrijwilligersploeg ondersteunen en inspireren. Op welke wijze kan fietsen in deze stedelijke en zeer diverse buurt gestimuleerd en verankerd worden? 

 

Project 6: OKAN (30CC )

De kwestie: cultuurcentrum 30CC wil deelnemers uit de OKAN-klassen een ‘veilige ruimte’ aanbieden. Het OKAN-beleid beoogt leerlingen die nieuw zijn in ons land, optimale kansen te geven om door te stromen in ons onderwijssysteem. Hoe kan een plek in een cultuurcentrum hiertoe bijdragen? Op welke wijze kunnen OKAN-leerlingen ondersteund worden ‘via’ en ‘door’ culturele activiteiten? Hoe dient deze ‘veilige culturele ruimte’ uitgewerkt en opgebouwd te worden? Wat is er ‘nu’ nodig in functie van de integratie en participatie van deze ‘nieuwkomers’ op langere termijn aan onze samenleving?

 

Heb je zelf een interessant project voor ons SCW LABO? Contacteer frank.cockx@ucll.be

 

 

Sociaal werk evolueert. En jij?

De samenleving verandert voortdurend. En in een snel tempo.

In deze turbulente context gaan de docenten van UCLL voortdurend op zoek naar krachtige vormen van empowerment en emancipatie. Samen met partners op het terrein en met studenten. Zoals wetenschappers in hun labo.

Kijk je graag mee naar wat er in het labo gebeurt? We houden je met veel plezier elke maand via e-mail op de hoogte.